Huisregels - Privacy

Huishoudelijk reglement
* Bij een volgend bezoek kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
* Bij verhindering dient u dit z.s.m. door te geven aan de praktijk.
* Bij niet verschijnen op de afspraak of afzegging door de patiënt binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling is praktijk gemachtigd de behandeling in rekening te brengen.
* Afhankelijk van uw verzekeraar worden de behandelingen rechtstreeks aan de verzekeraar gedeclareerd of u ontvangt een papieren nota. De declaraties verlopen via Famed. Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen we u naar de patiëntenfolder van Famed. Deze liggen in de wachtruimte, we adviseren u een exemplaar mee te nemen.
* De overige informatiefolders in de gang zijn ter ondersteuning van uw behandeling. Deze zijn gratis mee te nemen
* Voor het gebruik van de oefenzaal worden geen extra kosten in rekening gebracht indien het gebruik deel uitmaakt van de behandeling.
* In de oefenzaal gelden de algemene gedragsregels: het dragen van schone schoenen, u gebruikt een handdoek voor het afdekken van de apparaten.
* Vanuit praktisch oogpunt draagt u kleding waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen.
* Om u om te kleden kunt u gebruik maken  van de kleedruimten. De kleding kunt u bewaren in de lockers in de gang. Waardevolle spullen kunt u in bewaring geven bij uw fysiotherapeut.
* In de praktijk mag niet gerookt worden.
* Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of u hebt suggesties voor een verbetering van de kwaliteit: meld het ons!

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Op verzoek kunt u inzage in dit reglement verkrijgen. In de privacy verklaring helemaal onderaan de website vindt u een samenvatting van dit reglement.

Antvelink Sportfysiotherapie | Postbus 184  7400 AD Deventer | T: 0570-677002 | E: info@sport-fysio.nl