photo-corona

Verscherping Corona virus maatregelen!

Afgelopen week hebben we een aantal maatregelen genomen om het besmettingsgevaar van ons naar u als patiënt en andersom te beperken.

We hebben alle groepsbehandelingen/-trainingen en individuele trainingen per direct gestaakt. Kwetsbare groepen/ kwetsbare patiënten zijn alleen nog behandeld in goed overleg en indien het “noodzakelijke” zorg was.  Stagiaires zijn naar huis gestuurd en opleiding gerelateerde activiteiten zijn gestopt.

Om verdere verspreiding van het Corona virus te verminderen, moeten we helaas meer maatregelen treffen.

Vanaf maandag 23 maart zullen wij onze fysiotherapeutische zorg, derhalve fors terug schalen.

Wat betekent dat voor u:

 • We zijn alleen nog geopend voor strikt “noodzakelijke behandelingen” of behandelingen aan personen in “noodzakelijke beroepen”. De fysiotherapeuten zullen met u, contact opnemen, om de voortzetting af te stemmen.
 • Nieuwe patiënten en/of patiënten met nieuwe klachten met een verwijzing  van een huisarts of specialist, zullen wij vooraf zorgvuldig beoordelen en kunnen wij vervolgens zien in onze praktijk voor een intake en onderzoek en kunnen hopelijk met goede adviezen en/of oefeningen thuis aan de slag.
 • Verder zullen wij zoveel als mogelijk gebruik proberen te maken van hulpmiddelen zoals telefoon, mail, videobellen en dergelijke om coachen op afstand mogelijk te maken.
 • Ons secretariaat blijft zowel telefonisch als per mail bereikbaar op de tijden zoals u dat van ons gewend bent.
 • Tenslotte doen wij een dringende oproep aan u, kom niet naar ons toe of zeg een huisbezoek van onze fysiotherapeut af indien u één of meerdere van onderstaande klachten ervaart:
 1. (neus)verkoudheid
 2. Hoesten, kuchen of niezen
 3. Loopneus
 4. Keelpijn
 5. Verhoging (tot 38 graden) of koorts
 6. Kortademigheid
 7. Hoofdpijn
 8. Branderige ogen
 9. Moeheid
 10. Je ziek voelen
 11. diarree

Wij hopen, dat wij op deze manier op een verantwoorde manier een bijdrage leveren aan enerzijds te helpen, daar waar echt nodig en anderzijds de verspreiding van het virus te beperken.

Heeft u vragen? Belt u dan naar ons secretariaat 0570-677002 of mail naar info@sport-fysio.nl

Team Antvelink.

Delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest