We willen natuurlijk het liefst met zo min mogelijk lichamelijke problemen oud worden. Naarmate we ouder worden is de kans groter dat we klachten krijgen en minder mobiel zijn, dit kan komen door bewegingsbeperking, valincidenten, chronische aandoeningen en overbelasting. Gelukkig kan de geriatriefysiotherapeut u helpen tijdens het ouderdomsproces. Samen met u gaan wij gericht aan de slag met uw klachten. 

Wat is Geriatrie fysiotherapie ?

De geriatriefysiotherapeut kan de patiënt helpen bij gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door ouderdom. De geriatriefysiotherapeut richt zich op kwetsbare doelgroepen. Dit zijn voornamelijk ouderen, maar deze vorm van fysiotherapie is ook voor patiënten die vanwege hun ziekte vervroegd last ondervinden aan ouderdomsverschijnselen. Dit zijn onder andere patiënten die leiden aan de ziekte van Parkinson, MS, dementie of na een CVA. 

Deze therapie richt zich dus alleen op problemen die veroorzaakt worden door ouderdom. Ouderen die lichamelijke problemen ondervinden door een sportblessure, kunnen gewoon bij één van onze sportfysiotherapeuten terecht. 

Rol van de geriatriefysiotherapeut

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken krijgen met lichamelijke problemen. De geriatriefysiotherapeut gaat samen met de patiënt op zoek een manier om de lichamelijke mobiliteit te verbeteren en behouden. Na een intake/kennismaking en onderzoek maakt de therapeut een behandelplan op maat. 

Naast behandelen, adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers van de patiënt. Zo is iedereen in de omgeving van de patiënt op de hoogte van het ziektebeeld, de behandeling, ontwikkelingen en de vooruitgang. 

Hoe ziet een behandeling eruit?

We gaan samen met de patiënt aan de slag met oefentherapie. Deze therapie is gericht op het verminderen van klachten bij het bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Hierbij komt de geriatriefysiotherapeut ook regelmatig aan huis. Thuis is de plek waar de patiënt goed aan kan tonen welke dagelijkse bezigheden problemen opleveren. Daarom is het behandelen en trainen van ouderen in hun eigen woonomgeving van groot belang is. 

Wordt geriatrie fysiotherapie vergoed? 

Geriatrie fysiotherapie valt onder fysiotherapie.  Of uw behandeling wordt vergoed is dus afhankelijk van waar en hoe u (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar of laat u nader informeren door uw behandelend geriatrie fysiotherapeut of ons secretariaat.

Therapeut

Openingstijden

maandag 08:00 – 19:00
dinsdag 08:00 – 20:00
woensdag 08:00 – 20:00
donderdag 08:00 – 20:00
vrijdag 08:00 – 17:00
zaterdag 08:00 – 12:00