Aanvullende verzekering

Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar.
Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.
Tijdens uw 1e bezoek kan de fysiotherapeut u aangeven hoeveel behandelingen door de verzekeraar vergoed worden.
Voor deze behandelingen is geen eigen risico verschuldigd !

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt nog in 2 gevallen vergoed uit de basisverzekering:
Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen altijd vergoed. Indien nodig vergoedt de verzekeraar nog 9 behandelingen.
Bij volwassenen vindt vanaf de 21e behandeling vergoeding uit de basisverzekering plaats als uw aandoening voor komt op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld:
Voor deze behandelingen geldt het verplichte eigen risico met een maximum van 385 euro per jaar.
De eerste 20 behandelingen vallen niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende verzekering. Voor deze behandelingen geldt het eigen risico dus niet.
Als u onvoldoende behandelingen hebt verzekerd, komt het restant voor eigen rekening totdat u 20 behandelingen heeft gehad.

Meer informatie

Mogelijk vindt u dit – net als wij – een moeilijk te begrijpen regeling. We leggen het u op de praktijk graag nog een keer uit.
Mocht u hier meer over willen weten kunt u uiteraard ook uw verzekeraar bellen.

VErgoedingen

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl