avgnormal

Antvelink Sportfysiotherapie en AVG

Beste relatie,

Wij hebben onlangs onze privacyverklaring aangepast, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt. Wij hebben, waar nodig, de noodzakelijke maatregelen genomen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dat deden we altijd al heel zorgvuldig. Graag informeren wij u hierover.

 

Leest u onze aangepaste privacyverklaring op onze website: www.sport-deventer.nl. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:

•              AVG: Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op  25 mei 2018 ingaat.

•              Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen  en hoe we die gebruiken.We verzamelen alleen de  noodzakelijke gegevens.

•              Uw rechten: U heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien,  aan te (laten) passen of te laten verwijderen.

•              Ons interne privacy beleid (inclusief het beveiligingsbeleid) is verder aangescherpt.

•              Al onze medewerkers zijn op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.

•              Er is een verwerkingenregister aangelegd.

•              We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 

We vertrouwen erop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@sport-fysio.nl.

Delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest